Založení Sboru dobrovolných hasičů

10. 7. 2008
Dne 18. ledna 1878 vznikl ve městě velký požár u barvíře Aloise Petra v Horní
ulici č. 124 a brzy po půlnoci vyhořel sousední domek obuvníka Rudolfa
Přibyly č. 123. Snad právě tyto dva požáry přiměly obec k usnesení, že poskytne potřebný příspěvek k založení Sboru dobrovolných hasičů.
Na pokyn obce vykonali desátníci přípravy a získali 353 občanů pro členství v připravovaném sboru. Ustavující valná schůze se konala 25. března 1878
na Střelnici za řízení tehdejšího starosty, městského lékaře a zemského poslance MUDr. Rudolfa Kallusa. S ním se dostavili na zahajovací shromáždění i další městští radní František Hradečný, Kašpar Bordovský a František Mikš.
Velitelem sboru byl zvolen stavitel Ambrož Zapletal, podvelitelem Robert Křenek a jednatelem P. Antonín Parobek. Jinak byli mezi prvními horlivými pracovníky sboru Emil Křenek a lékárník Evžen Bayer.
V roce 1889 bylo u horního kostela vybudováno zděné hasičské skladiště nákladem 1800 zlatých. Stavbu provedl stavitel Jan Parma.
V roce 1879 si sbor opatřil novou stříkačku. Byla to současně zkouška obětavosti frenštátských občanů, která měla velmi dobrý výsledek. V roce 1904 sbor starou stříkačku prodal a byla zakoupena nová a modernější.
Ale i tato byla v roce 1922 prodána sboru v Hodoňovicích a nahrazena již motorovou stříkačkou. Ve zdokonalování hasební techniky a opatřování modernějších přístrojů se dále pokračovalo. Také motorová stříkačka se
v třicátých letech prodala a po provedené sbírce mezi občany se v roce 1931 zakoupila automobilová stříkačka.

zpět
ZALOŽEN V ROCE 1878 - LETOS SLAVÍME 146 LET.
   Naši sponzoři:
ALVE
Elektrocentrály
Město Kopřivnice Miroslav Bílek