Čestní členové hasičského sboru

10. 7. 2008
Závěrem historického přehledu je třeba uvést, že zasloužilým pracovníkům,
kteří se obzvláště zasloužili o rozvoj hnutí, projevoval sbor svou úctu jmenováním čestnými členy, a tak čestnými členy byli a jsou: Robert Křenek, Eduard Hergat, František Hanák /jmenován 6.1.1901/, Karel Vozáb, nadučitel ve Velkém Beranově /6.1.1905/, Eduard Kubala, nadučitel ve Staré Vsi /6.1.1907/, Josef Parma /6.1.1912/.
Další čestní členové byli jmenováni až v roce 1928 a to za padesátiletou hasičskou činnost: Josef Štafa, Ferdinand Veřmiřovský a Petr Polanský.
V roce 1931 byli jmenováni: Martin Míček, Jan Kaděrka a Ladislav Křenek,
v roce 1932 Karel Špaček a v roce 1936 Rudolf Skřivánek.

Pak se od jmenování čestných členů upustilo. Až při oslavách 90. výročí 17.3.1968 byl jmenován čestným členem Josef Mazáč, po něm Stanislav Bohdálek 27.12.1969 a naposled 16.12.1972 náčelník Krajské inspekce požární ochrany Sm KNV v Ostravě Antonín Vaněk.

zpět
ZALOŽEN V ROCE 1878 - LETOS SLAVÍME 146 LET.
   Naši sponzoři:
ALVE
Elektrocentrály
Město Kopřivnice Miroslav Bílek