Významné osobnosti hasičského hnutí

10. 7. 2008
Zvláštní zmínky si zaslouží několik osobností, které v historii frenštátského hasičstva mnoho znamenaly a mnohdy ovlivnily jeho vývoj.
Byl to např. stavitel ing. Alfréd Parma /1874-1925/, jenž byl dlouho velitelem okrsku, členem župního výboru, dozorcem a sborovým vzdělavatelem a dále
Robert Křenek, který byl 38 let starostou župy pro severovýchodní Moravu, která posléze na dlouhý čas nesla jeho jméno.
Zajímavou postavou byl nesporně jeden ze zakladatelů sboru Josef Štafa /1858-1938/ , tkalcovský dělník a předseda Spolku tkalcovských tovaryšů, později pak
předseda Křesťansko-sociálního spolku. Odtud byl po sporu s tehdejším farářem
vyloučen a věnoval se cele hasičskému hnutí. Stal se archivářem a historikem sboru a jeho dvě hasičské kroniky jsou zdrojem důležitých informací nejenom o sboru, ale také o kulturním a politickém životě jeho doby. Byl téměř 60 let nepřetržitě aktivním členem sboru a byl nositelem řady hasičských vyznamenání, mezi jinými i zlatého záslužného kříže.
Do novodobé historie sboru patří Karel Raška a potom i Jaroslav Pitucha /1920-
1974/, který byl od roku 1967 do své smrti předsedou místního hasičského sboru.
Nejstarším aktivním členem se stal Rudolf Skřivánek /1890-1979/. Do sboru vstoupil v roce 1910 a byl velitelem plných 16 let, zastával odpovědné funkce v okrese a v bývalé Křenkové župě č. 33, později v okresní jednotě v Místku a ve Frenštátě p. R..

zpět
ZALOŽEN V ROCE 1878 - LETOS SLAVÍME 146 LET.
   Naši sponzoři:
ALVE
Elektrocentrály
Město Kopřivnice Miroslav Bílek