40 výročí sboru

10. 7. 2008
Po dobu trvání první světové války uspořádal sbor oslavu 40. výročí svého
trvání a to ve dnech 19. - 20. května 1918, kdy byl do Frenštátu pod Radhoštěm
za součinnosti župního vedení svolán župní sjezd. Nekrvavou obětí nacismu byl náčelník sboru Rudolf Skřivánek, který byl v té době starostou města.
Byl zatčen a vězněn v Ostravě. Po delší době byl propuštěn a zbaven funkce starosty města.

Jak již bylo uvedeno na počátku, vybudovala obec pro sbor již v roce 1889 hasičské skladiště u horního kostela. Na jeho místě byla pak v roce 1926 postavena nová hasičská zbrojnice, která sboru sloužila více než 40 let. Zpráva o jejím otevření říká, že 20. června 1926 se po promenádním koncertu sešli členové sboru v Dolní ulici, odkud šli v sevřeném útvaru s hudbou k nové zbrojnici. Po zahájení promluvil stavitel Lud. Marholt a odevzdal klíče starostovi města Janu Kaděrkovi. Po hlavním proslovu předal klíče náčelníkovi sboru Martinu Mičkovi.

zpět
ZALOŽEN V ROCE 1878 - LETOS SLAVÍME 146 LET.
   Naši sponzoři:
ALVE
Elektrocentrály
Město Kopřivnice Miroslav Bílek